Tips på IKT i skolan – del 13

Länk till min nya sida om IKT i Skolan som uppdateras kontinuerligt: http://www.jlsu.se/ikt-i-skolan/

Fler och fler lärare inser att målstyrt arbete i skolan bl a handlar om att utvärdera undervisningen och låta resultaten styra det fortsatta arbetet.

Ett enkelt sätt att göra detta är att skapa frågeformulär som eleverna besvarar under lektionen och som sedan blir ett bra underlag för läraren när denne ska planera kommande lektioner. Om man kan genomföra dessa digitalt sparar läraren massor med tid, då datorer är bra på att sammanställa data och presentera data på ett lättförståeligt sätt. Självklart går det även att göra prov, testa glosor, multiplikationstabeller etc som eleverna får besvara digitalt med många av dessa verktyg. Dessa verktyg kallas med ett samlingsnamn för ARS (Audience Responce Systems).

Som vanligt är en del av tjänster begränsade i gratisversionen.

 

Google drive har en funktion som heter formulär där du enkelt kan skapa frågor. Man kan välja mellan olika typer av svar, t ex flervalsfrågor, kryssvar, fritextsvar mm. Svaren du får presenteras sedan dels i tabellform och dels som diagram. Formulär finns tyvärr inte till Google Drive på IPads. Rekommenderas!

IKT del 13 Formulärsvar i Google drive

 

Flubaroo (www.flubaroo.com) Ett script till Google Formulär som rättar elevernas svar (se Google formulär ovan). Se http://www.flubaroo.com/instructional-videos för en film som beskriver hur det fungerar.

 

Socrative (www.socrative.com) Kräver inlooggning, d v s att man skapar ett konto. Du skapar frågorna på en dator. Eleverna kan svara med en lärplatta, en smartphone eller en dator. Finns som app till iPad. Eleverna fyller i ett rumsnummer som läraren ger dem, så att de kommer till rätt frågor.  På startsidan finns en film som visar hur Socrative fungerar. Titta på den! Ett bra verktyg med stor potential! Rekommenderas!

IKT 13 Socrative

 

Infuselearning (http://www.infuselearning.com/). Kräver inloggning. Påminner om Socrative. Är lättanvänt. Du kan ställa frågor som kräver olika typer av svar (sant/falskt, flervalssvar, fritextsvar, rita svar mm). ELverna går in på student.infuselearnig.com och skriver in ett rumsnummer som de får av dig efter att du skapat ett rum. När du spelar upp frågan får alla upp den på sin skärm. Fungerar på datorer, lärplattor och smartphones. De säger själva att det inte fungerar med Internet explorer, så använd en annan webbläsare. Rekommenderas!

Infuse Learning

 

Edmodo (https://www.edmodo.com) Ett gratis lärplattform. Påminner om sociala medier med skolanknytning. Rekommenderas! (http://sv.wikipedia.org/wiki/Edmodo)

IKT 13 Edmodo

 

Mentimeter (https://www.mentimeter.com/) Ett väldigt lättanvänt verktyg där du enkelt skapar en flervalsfråga och eleverna går in på en webbsida och skriver in en kod. Sedan ser du (och eleverna om du använder en projektor) i realtid hur eleverna svarar på frågan. Är begränsat i gratisdversionen, men väger upp detta med användarvänligheten och bra realtidsuppdatering av svaren. Rekommenderas!

IKT 13 Mentimeter

 

Polleverywhere (www.polleverywhere.com) Påminner om Mentimeter. Lättanvänt verktyg. I gratisversionen sparas dina frågor bara i 2 veckor. Skapa öppna frågor eller flervalsfrågor. Går även att lägga in t ex kemiska formler som svarsalternativ. De har en film som visar tydligt hur tjänsten fungerar.

 

Testmoz (https://testmoz.com) En ganska enkel onlinetjänst som är gratis. Kräver ingen registrering för att skapa frågor.

 

Quibblo (http://www.quibblo.com) Skapa ett gratskonto. Skapa sedan en undersökning, öppna frågor, flervalsfrågor eller test där eleverna kan svara rätt eller fel.

 

Quizworks (www.onlinequizcreator.com) Lättanvänd tjänst där du skapar frågor utifrån en mall. Kräver registrering.

 

Proprofs (http://www.proprofs.com) En tjänst jag inte testat. Gratisversion och betalversion.

 

Moodle (https://moodle.org/?lang=sv) Ett system där man kan skapa dynamiska websidor för sina elever. Kräver nerladdning. Har högre inlärningskurva än de andra programmen, men i gengäld kan man göra flera olika saker i systemet.

 

Poll & Match (www.pollandmatch.com) Kräver att du har ett Googlekonto!

 

Voto (http://voto.se/) En tjänst du kan använda utan inloggning, men använder du den ofta är det bra att skapa ett konto. Eleverna går in på en webbsida och skriver in en nyckel för att komma till omröstningen.

 

Mqlicker (www.mqlicker.com) En tjänst som jag inte provat.

 

Questbase (www.questbase.com) Skapa ett gratiskonto och testa tjänsten. Ingen nerladdning krävs, utan du skapa allt online. Finns betalversion för skolor.

 

Interact (http://www.tryinteract.com) Frågeformulär som bäddas in på en hemsida eller i en blogg. Formulären fungerar även att fylla i på en smartphone eller en platta. I nuläget kan man bara göra frågor med flervalssvar.

 

Quizinator (www.quizinator.com) Skapa ett gratiskonto. Man kan importera bilder.

 

NearPod (http://www.nearpod.com) Presentationsprogram där du kan skapa frågor som eleverna i realtid kan besvara på NearPod-appen på iPad eller smartphone.

 

LivePrezo (http://liveprezo.com/) Presentationer med frågeformulär

 

Länk till innehållsförteckningen för serien Tips på IKT i skolan:

https://johan1111.wordpress.com/2013/10/13/innehallsforteckning-over-bloggserien-tips-pa-ikt-i-skolan/

Annonser