Tips på IKT i skolan – del 5

Länk till min nya sida om IKT i Skolan som uppdateras kontinuerligt: http://www.jlsu.se/ikt-i-skolan/

När man jobbar med appar i undervisningen finns det två olika huvudtyper av appar. Den första kategorin är de som är väldigt specialiserade och som gör i stort sett en sak. Det kan vara en app som hjälper dig att lära dig glosor i ett språk eller en miniräknare som hjälper dig att få reda på svaret på en matematisk operation (appen myscript calculator ska du testa om du inte gjort det). Den andra typen av appar är bredare och kan användas till många olika saker/i olika ämnen. Det finns inget som säger att den ena typen är bättre/sämre än den andra utan det beror helt och hållet på vad du behöver använda den till. För utveckling på lång sikt förordar jag dock att man försöker använda appar (och program) som hör till den senare kategorin så mycket som möjligt, då de möjliggör en utveckling och nya infallsvinklar som ger ett mervärde på sikt. Eleverna kommer dessutom att komma på nya användningsområden som du själv inte kommit på.

I del fem av Tips på IKT i Skolan kommer det att handla om appar som lärare och elever kan använda sig av för att synliggöra lärandet samt för att ha digitala genomgångar (som t ex kan användas vid ”flippade” lektioner) som man kan filma. Observera att dessa verktyg är minst lika användbar för eleverna som för lärarna. Man kan låta eleverna med hjälp av dessa förklara olika moment i undervisningen som andra elever sedan kan ta del av.

Nedanstående appar finns till iPad. Tyvärr vet jag inte vilka av dem som är tillgängliga även till android.

 

nearpod icon 300Nearpod (www.nearpod.com/)

En app som även går att använda på PC/Mac. Läraren laddar upp en presentation (som pdf; de flesta presentationsprogram idag kan spara en presentation som pdf). Nearpod skapar en presentation från din pdf. Läraren kan lägga till interaktioner i presentationen såsom undersökningar, öppna frågor, flervalsfrågor, videofilmer och moment där eleverna ska rita på bilder. När läraren visar presentationen syns den på elevernas skärmar (genom att de matat in en pinkod som genereras i lärarens presentation). På lärarens skärm syns både presentationen som eleverna ser samt miniatyrer av de bilder som är med i presentationen, vilket underlättar för läraren. När eleverna interagerar genom att svara på frågor etc så får läraren direkt upp statistik på sin skärm och kan därmed t ex i realtid kolla hur många elever som förstår en genomgång etc. Appen är gratis, men lärarkontot har begränsningar i gratisversionen. Gratisversionen är dock tillräcklig för att testa funktionerna så man vet om man vill uppgradera till betalversionen. Det finns även skollicenser. Jag har testat appen en del och gillar den skarpt. Rekommenderas!

 

Educreations logo 400 300

Educreations app (www.educreations.com/)

En interaktiv whiteboard som kan användas för att spela in det det som sker på skärmen (i programmet) Man kan använda vit/linjerad/rutad/koordinatsystem eller en bild som bakgrund. Du kan rita i 10 olika färger på skärmen och lägga till ljud till det du ritar. Appen är enkel att använda och därför lämplig som första app om man villl börja filma genomgångar.

Är gratis.

 

 

Explain everything logo 234

Explain everything app (www.explaineverything.com/)

En interaktiv whiteboard som påminner ganska mycket om Educreations. Explain everything klarar fler format än educreations när du vill importera material att jobba med. Man kan lägga in filmat material i Explain everything och det finns fler inställningar än i Educreations om man vill kunna göra mer avancerade saker.

Kostar 22 kr.

 

 

ASK 3 logo 225

Ask 3 app (www.techsmith.com/ask3.html)

En app som underlättar samarbete i digital form. Man kan kommentera andras inspelningar (som de delat) genom att skriva text eller genom att spela in videokommentarer.

Är gratis.

Kräver registrering.

 

 

doceri-app logo 268

Doceri app (http://doceri.com/)

Ytterligare en app som är en digital whiteboard. Kan samarbeta med dator (både mac och PC fungerar) om man installerar Doceri desktop. I och med att man kan jobba med Doceri på sin dator kan man på ett exempelt sätt t ex öppna en presentation på datorn och lägga till handritade pilar, cirklar etc i varje bild i presentationen och sedan spela in presentationen med de handritade elementen. Det går även att spela in tal till bilderna.

Är gratis, men har köp inuti appen (38 kr för att ta bort ”watermark”).

 

 

Explain a website logo 175

Explain a website app

Låter dig filma dina handlingar när du är inne på en websida och du kan således guida eleverna genom hur de ska göra när de går in på en särskild sida på nätet som du använder i undervisningen. Appen är gjord av de som gjort Explain everything.

Kostar 7 kr.

 

teach-knowmia logo 250x250

Knowmia Teach App (www.knowmia.com/teachers)

En gratisapp som är en interaktiv whiteboard. Publicering sker på knowmia.com där det finns över 15 000 inspelningar som andra gjort (uppdelat ämnesvis, men är på engelska). Då appen är gratis rekommenderar jag att man testar den. Många av konkurrenterna kostar en slant, men med tanke på vad man får för pengarna så är de tämligen billiga.

Gratis.

 

 

Doodlecast pro logo 175

Doodlecast pro app (http://doodlecastpro.com/)

Precis som de andra apparna handlar det om att spela in det som sker på skärmen. Själva framhäver de att de är bra på att jobba med PDF, vilket innebär att ala program som kan skapa en pdf (vilket många program kan göra idag) är lämpliga att använda tillsammans med Doodlecast pro (ex du gör en presentation i ett presentationsprogram; exportera presentationen som pdf och använd sedan din pdf i Doodlecast pro).

Kostar 28 kr.

 

showme_app ikon 175

Show Me app (www.showme.com/)

Påminner väldigt mycket om Educreations.

Är gratis, men har köp inuti app.

 

 

 

screenchomp ikon 231

Screenchomp app 

En gratisapp som är enkelt uppbyggd, vilket gör att den går att använda längre ner i åldrarna jämfört med några av de andra apparna jag beskrivit.

Är gratis.

 

 

 

Belkin Stage app

Gratis, men köp i app för att låsa upp videoinspelning (kostar 15 kr).

 

Länk till innehållsförteckningen för Tips på IKT i skolan

https://johan1111.wordpress.com/2013/10/13/innehallsforteckning-over-bloggserien-tips-pa-ikt-i-skolan/

 

Annonser

Vad står det egentligen i läroplanen?

Tycker du att du har bra koll på vad det står i läroplanen för grundskolan (LGR-11)?

Rangordna följande 10 ord/begrepp efter hur många gånger du tror att de står omnämnda i läroplanen (med omnämnd menar jag på hur många olika sidor ordet/begreppet står i läroplanen). Gissa även hur många gånger du tror att varje ord är omnämnt (d v s på hur många sidor du tror att det finns)!

Samtala

Syfte

Aktiv

Digitala

Dator

Föräldrar

Samarbeta

Entreprenörskap

Prov

Läxor

Tjuvkika inte på svaret som kommer lite längre ner i texten innan du funderat kring vad du tror i nuläget!

——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-

Svaret på frågan är

Samtala 91 gånger

Syfte 90 gånger

Aktiv 36 gånger

Digitala 24 gånger

Dator 12 gånger

Föräldrar 4 gånger

Samarbeta 3 gånger

Entreprenörskap 2 gånger

Prov 0 gånger (3 träffar; alla 3 är improvisation)

Läxa 0 gånger

(Notera att de stod listade i ”rätt” ordning från början, dvs i fallande frekvensordning!)

 

Speglar ovanstående hur skolan ser ut i dag?

 

Självklart finns det många andra ord/begrepp som är intressanta att reflektera över när det gäller vad som faktiskt står i LGR-11 och vad vi tror att det står! Nedan listar jag ett antal ord och hur många träffar man får när man söker på orden (Du vet väl att man kan söka i läroplanen om man använder den PDF av läroplanen som finns på skolverkets hemsida!?!)

Innan jag listar orden vill jag förtydliga två saker:

1. Att ett ord förekommer fler gånger i läroplanen betyder inte per automatik att det är viktigare än ett annat som ord förekommer färre gånger, men t ex kan jag konstatera att samtala som har 91 träffar är något som vi borde ha betydligt större fokus på än entreprenörskap som förekommer 2 gånger (entreprenöriellt lärande finns inte ens med i läroplanen), men lyssnar man på diskussionen om skolan skulle man lätt kunna tro att det vore tvärtom (då entreprenörskap fått ett oproportionellt stort utrymme i diskussionen). Ett annat exempel är de ord som inte alls förekommer i läroplanen (t ex läxa och prov) som vi borde fundera på om/hur vi använder. De ord som finns med i kunskapskraven förekommer per automatik fler gånger än de som inte är med i kunskapskraven eftersom de finns med på E-, C- och A-nivå, både i textform och i matrisform.

2. Läroplanen beskriver vad vi ska göra i skolan och vilka mål eleverna ska uppnå. Metoderna väljer lärarna och det innebär att en bra metod kan innehålla de begrepp som jag listar även om begreppen inte finns i läroplanen. Används de av lärare som en medveten metod för att nå uppsatta mål har jag inga problem med att de används, men om de används av slentrian ”för att vi alltid gjort så” har jag svårt att se att vi lever upp till skolans uppdrag (som är att genomföra läroplanen (samt att leva upp till skollagen)). Ett konkret exempel är att skrivstil kan vara en metod som används i skolan för att nå målet: ”Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil”, men skrivstil i sig kan inte vara målet (då det inte finns med i LGR-11)!

Antal träffar beskriver på hur många sidor i läroplanen (LGR-11) förekommer. Ett ord kan förekomma många gånger på samma sida, så antalet träffar är inte samma sak som hur många gånger ordet står i läroplanen.

Läxor 0 träffar

Prov 3 träffas

Samtala 91 träffar

Lyssna 33 träffar

Läsa 52 träffar

Skriva 119 träffar

Kvarsittning 0 träffar

entreprenörskap 2 träffar

entreprenöriellt lärande 0 träffar

Prao 0 träffar

Praktik 0 träffar

jobbskuggning 0 träffar

mål 127 träffar (10 gånger på första sidan, d v s i inledningen)

formativ 0 träffar

summativ 0 träffar

Bedömning 6 träffar

Betyg 179 träffar

Betygssättning 1 träff

Centralt innehåll 20 träffar

Syfte 90 träffar

Uppdrag 8 träffar

Mål 127 träffar

Förmåga 40 träffar

arbetsmarknad 1 träff

rektor 3 träffar

biträdande rektor 0 träffar

elev 245 träffar

Lärare 9 träffar

Föräldrar 4 träffar

Värdegrund 8 träffar

Grupparbete 0 träffar

Samarbeta 3 träffar

Grupp 39 träffar

Demokrati 18 träffar

Arbetsmiljö 5 träffar

Inkludering 0 träffar

Exkludering 0 träffar

Digitala 24 träffar

Analoga 0 träffar

Dator 12 träffar

Mobiltelefon 1 träff

Hantverk 9 träffar

Systematiskt 26 träffar

arbetslag 0 träffar

lärarledd 0 träffar

aktiv 36 träffar

passiv 0 träffar

Skrivstil 0 träffar

Det finns säkert fler ord som kan vara bra att veta hur ofta det förekommer i läroplanen, så gör själv en sökning på de ord som du är intresserad av (det är även en bra metod för att hitta ord som inte längre finns kvar i läroplanen).

Jag är övertygad om att ovanstående är ett bra underlag för en pedagogisk diskussion i ett arbetslag eller i en ämneslärargrupp likväl som i en dialog mellan skolledningen och lärarkåren på en skola.

Tips på IKT i skolan – del 4

Länk till min nya sida om IKT i Skolan som uppdateras kontinuerligt: http://www.jlsu.se/ikt-i-skolan/

Del 4 i serien TIPS på IKT i skolan handlar om verktyg som skapar ordmoln.

Ordmoln är ett verktyg som kan användas till olika saker. De kan hjälpa till att analysera en text t ex genom att synliggöra vilka ord som är vanligast förekommande i texten. Den informationen kan sedan hjälpa eleverna att utveckla sitt skrivande.  På samma sätt kan man t ex synliggöra vad som står i läroplanen i ett ämne eller i någon annan text (eller på en hemsida). Ordmoln går även att använda som ett estetiskt uttryckssätt. Det finns säkert många fler användningsområden. Ett ordmoln är ett bra diskussionsunderlag och ordet ”samtala” står på över  90 olika sidor i läroplanen, så det är något som vi ska göra mycket av i grundskolan i Sverige. Många verktygen nedan är lättanvända och går enkelt att använda med alla elever.

 

Olika verktyg om man vill jobba med ordmoln:

Ordmoln Wordle Svenska 250

Wordle (www.wordle.net/) Är den mest kända tjänsten för att skapa ordmoln. Kopiera in texten du vill använda eller kopiera in en URL (länk till hemsida) Det finns en hel del inställningar för färg, textstil, orientering på texten mm, men det går inte att göra ordmoln som har en särskild form.

 

 

 

Tagxedo ordmoln matematik 250

Tagxedo (www.tagxedo.com/)

Går att anpassa en hel del, bl a vilken form ordmolnet ska ha.

I övrigt har det liknande funktioner som wordle har. Marknadsför sig med att du kan skapa ordmoln i olika former.

 

 

 

 

Tag-cloud generator (http://www.tag-cloud.de/) Klistra in en länk till en hemsida så skapas ett 3-dimensionellt ordmoln. Detta kan sedan sparas som en flashfil. Blir lite bökigt att jobba med om man vill använda ordmolnet i andra sammanhang, men definitivt värt att testa verktyget! Bifogar ingen bild då ett 3-dimensionellt moln inte gör sig rättvisa i 2-dimensionell bild.

 

Tagul ordmoln engelska

Tagul (http://tagul.com/) Skapar ordmoln i form av olika figurer. Kräver att man registrerar sig (via emailkonto), vilket gör det lite besvärligare om man vill att eleverna aska använda tjänsten (jämfört med de andra tjänsterna)

Betaversionen är gratis.

Det går att blanda olika fonter i ett ordmoln och att skapa olika geometriska former.

 

 

Tagcrowd musik 250

TagCrowd (http://tagcrowd.com/) Kan välja vilket språk texten som läggs in är skriven på. Kan välja hur många ord som ska visas i molnet. Finns inte lika många inställningar som i en del av de andra verktygen.

 

 

 

html 5 ordmoln historia 250

http://timc.idv.tw/ Ordmoln i html 5.

Väldigt lättanvänt.

Klistra in texten och få resultatet.

Har en del andra funktioner, men huvudfunktionen är att det ska vara så enkelt som möjligt att skapa ett ordmoln och det har man lyckats bra med.

 

 

WordItOut-Word-cloud 250

Worditout (http://worditout.com/) Lite samma stil som wordle. Vill gå via användarens email för att spara ordmoln, men går att kringgå genom högerklick ”spara som” eller att ta en skärmdump.

 

 

 

 

 

 

Wordsift ordmoln musikWordsift (www.wordsift.com) Inte lika visuellt som en del av de andra verktygen utan men mer fokus på textanalys.

 

Vocabgrabber (www.visualthesaurus.com/vocabgrabber/) Fokus på att sortera/räkna orden i texten

Abcya (www.abcya.com/) Ordmoln för yngre barn. Max 200 ord

Imagechef (http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/) Vissa begränsningar i hur man kan använda slutresultatet (utan att behöva trixa och fixa) och verkar inte klara för långa texter. Imagechef har även en del andra verktyg (www.imagechef.com)

ToCloud (www.tocloud.com) Inget verktyg som föll mig i smaken.

 

Länk till innehållsförteckningen för serien Tips på IKT i skolan:

https://johan1111.wordpress.com/2013/10/13/innehallsforteckning-over-bloggserien-tips-pa-ikt-i-skolan/

 

Tips på IKT i skolan – del 3

Länk till min nya sida om IKT i Skolan som uppdateras kontinuerligt: http://www.jlsu.se/ikt-i-skolan/

Del 3 handlar om serier och animeringar.

I stort sett alla elever kan associera till serietidningar, tecknade serier och animerade filmer. Just därför är tecknade serier ett redskap som är ypperligt att använda i undervisningen. En annan stor fördel är att serier går att använda i de flesta/alla skolämnen och med alla åldrar. Ett lätt sätt att komma igång om man aldrig använt serier i undervisningen tidigare är att introducera ett av nedanstående verktyg och sedan ge eleverna i läxa att skapa en serie inom det som ni håller på med i ämnet just nu. Nästa lektion använder ni elevernas läxor som ett bra diskussionsunderlag.

Ett konkret exempel: eleverna får i läxa att skapa en uppgift i matematik i form av en serie till nästa lektion. Nästa lektion får eleverna lösa varandras matematikuppgifter och så använder ni en del som diskussionsunderlag i helklass. Jag lovar att matematikläxan aldrig varit så rolig tidigare och det blir bra klassrumsdiskussioner!

 

comic life icon 250Comic Life 2

Finns till mac, PC och iPad. Finns begränsad gratisversion samt betalversioner för ca 200 kr till Mac/PC och 35 (?) kr till iPad. Går att göra t ex väldigt visuella pedagogiska planeringar (som t ex @Lappkullan) gjort. Varje del av planeringen blir då en serieruta med bilder och text.

 

 

 

 

GoAnimate

GoAnimate (goanimate.com/)

Fördelar: Finns i gratisversion

Nackdelar: Gratisversionen är begränsad, både när det gäller tillgång till innehåll, antal filmer man kan göra och längden på videofilmerna.

 

videoscribe icon 250Videoscribe (www.sparkol.com)

Fördelar: Finns som app. Ganska billigt att låsa upp fullversionen. Ganska lätt att lära sig.

Nackdelar: Vill man göra mer än det som finns inbyggt (fler bilder etc)  så krävs det en del merarbete och det blir lite svårare.

 

 

 

vokilogoVoki (www.voki.com) Talande Avatar, finns även svenska röster

Fördelar: Är gratis. Det finns svenska röster. Lätt att använda.

Nackdelar: Inget särskilt

ExempelVoki (Klicka på länken eller logon till vänster och sedan på play i spelaren som öppnas)

 

 

 

Powtoon logoPowToon (www.powtoon.com/)

Fördelar: Finns en gratisversion som är begränsad.

Nackdelar: Finns premiumversion som kostar pengar.

 

Animoto logoAnimoto (http://animoto.com/) Dela filmer och fotografier i form av en video

Fördelar: Lätt att använda. Finns i begränsad gratisversion.

Nackdelar: Finns i betalversioner från 5 dollar till 39 dollar/månad

 

 

Pixton-Logo 434 201Pixton (www.pixton.com/)

Fördelar: Lätt att använda. Finns i begränsad gratisversion.

Nackdelar: Finns i betalversioner med mer innehåll.

 

toondoo-logo ToonDoo (www.toondoo.com/)

Fördelar: Lätt att använda.

Nackdelar: Inget särskilt.

 

Toondoo spaces logo

 ToonDoo Spaces (www.toondoospaces.com)

Fördelar: Ett sätt att skapa en virtuell tillvaro för det som skapas i ToonDoo.

Nackdelar: Kostar en del (beroende på antal användare)

 

stripgenerator logo 332

StripGenerator (stripgenerator.com)

Fördelar: Enkel att använda

Nackdelar: Lite mörkare stämning (tänk ”Halloween”), ger en annan typ av innehåll i serierna. Detta kan dock tilltala en del elever.

 

 

 

creaza logoCreaza

En onlinetjänst med gratisinnehåll samt utökat innehåll om man betalar för tjänsten. Kräver registrering för att komma åt gratisinnehållet. Samma företag har appen Cartoonist som finns i edu-version (kräver konto) samt vanlig version (som kostar 15 kr och som dessutom har köp inuti appen för att låsa upp mer innehåll)

 

 

 

Appar

Toontastic Icon 512

Toontastic gratis/149 kr (för att låsa upp allt innehåll)

Dyr om man ska låsa upp allt innehåll!

Har stor potential, men den stora ”dolda” kostnaden drar ner helhetintrycket en del.

 

 

 

animation Creator HD icon 350

Animation Creator HD 24 kr?

Får bra betyg av användarna (4,5 av 5)

Lite större tröskel att lära sig programmet än en del av de andra som är mer ”drag and drop”. För den som är intresserad och vill lägga ner lite mer tid är det ett intressant verktyg.

 

 

Puppet Pals icon 512

Puppet Pals HD gratis/22 kr

Man kommer en bit med gratismaterialet, men vill man använda verktyget fullt ut så får man låsa upp fullversionen. Är ett verktyg som eleverna tycker om att använda, särskilt de lite yngre eleverna.

 

 

 

Puppet pals 2 icon

Puppet Pals 2 gratis/38 kr

Testa gratisversionen och köp full-versionen om du tycker appen är bra.

Jag har bara jobbat med första versionen, så jag vet inte vad de har förbättrat till version 2.

 

 

Animation express 175

Animation Express gratis

Begränsad version som ska fungera som en inkörsport till fullversionen som heter Animation Studio. Tänk animerade streckgubbar så förstår du vad appen fyller för syfte.

 

 

 

Animation Desk icon 249

Animation Desk gratis/38 kr

Testa gratisversionen och köp full-versionen om du tycker appen är bra. Får bra betyg av användarna (4,5/5). Ser ut att kunna vara ett bra verktyg om man sätter sig in i alla funktioner som finns.

 

 

 

Animation studio icon 175

Animation studio 38 kr

Testa Animation express först för att ts om verktyget är något för dig.

Tänk animerade streckgubbar så förstår du vad appen fyller för syfte.

 

 

 

Story Wheel En app för att skapa en berättelse utifrån en bild.

Cartoon video maker gratis/7 kr

Cartoon story gratis

Sock puppet gratis/28 kr

Plastic Animation Studio 28 kr via köp inuti app

 

Övriga verktyg som jag inte testat:

Vintage People En app där du kan lägga in moderna porträtt i gamal bilder.

Online Cartoon Maker http://onlinecartoonmaker.com Verkar vara gratis

Comic Master (www.comicmaster.org.uk/)

Witty Comics (www.wittycomics.com/)

PikiStrips (www.pikicentral.com)

Zimmer twins (www.zimmertwins.com)

MakeBeliefsComix (www.makebeliefscomix.com)

Skapa en tecknad avatar av dig själv www.cartoonize.net

MonkeyJam http://monkeyjam.org/ stopmotion animation program

Pencil www.pencil-animation.org Skapa handritade animationer, gratis

ZooBurst (www.zooburst.com) För de yngre. Skapa 3D pop-up böcker

Writecomics (http://writecomics.com/)

Pivot Animator (http://pivotanimator.net/) Animera streckgubbar

Build Your wild self (http://www.buildyourwildself.com/) För de yngre

Doppem Me (http://www.doppelme.com/) Skapa en avatar

FlipBook (http://www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe/guest.php)

Scratch (http://scratch.mit.edu/)

Atmospohir (http://games.bbgsite.com/content/atmosphir/index.shtml) Skapa egna spel

http://www.abcya.com/animate.htm Animate finns även som app, för de yngre. Blir GIF

http://www.webcartoonmaker.com/ för de yngre. Gratis. C++

http://cartoon.pho.to/ Gör bilder till tecknade serier

http://pbskids.org/go/studio/animate/ Cartoon studio

http://crazytalk.reallusion.com/ 150 dollar Animera ansikten som pratar. För den som vill ta konceptet några steg längre…

Lycka till med serieskapandet!

Om du känner till något annat bra verktyg som saknas får du gärna lämna ett meddelande!

 

Länk till innehållsförteckningen för serien Tips på IKT i skolan:

https://johan1111.wordpress.com/2013/10/13/innehallsforteckning-over-bloggserien-tips-pa-ikt-i-skolan/

 

Tips på IKT i skolan – del 2

Länk till min nya sida om IKT i Skolan som uppdateras kontinuerligt: http://www.jlsu.se/ikt-i-skolan/

Del 2 i serien handlar om presentationsverktyg.

I stort sett varje gång jag lyssnar på en föreläsning är jag överraskad över att föreläsare inte utnyttjar den digitala tekniken fullt ut. De allra flesta har skrivit ut åhörarkopior, d v s papperskopior av de bilder som de visar eller så delar de presentationen med åhörarna efter att presentationen genomförts. Bägge dessa sätt är att ”tänka som man alltid gjort”. Tekniken idag möjliggör att deltagarna kan få presentationen innan föreläsningen eller i samband med att föreläsningen börjar och åhörarna kan göra eventuella egna anteckningar direkt i presentationen.

Exempel på olika presentationsverktyg och några största styrkor och svagheter

 

Powerpoint icon 3

Powerpoint – behöver nog ingen närmare presentation. Microsofts verktyg för att skapa presentationer.

Fördelar: Har man Officepaketet så har man Powerpoint. Är ett väldigt vanligt program och därmed välkänt. Gör sitt jobb utan att krångla till det för mycket.

Nackdelar: Är inte alltid så användarvänligt även om det blivit lättare att använda. Är inte självklart för en nybörjare hur programmet fungerar. Fungerar inte lika smidigt på på plattor (tablets) som Keynote gör.

 

keynote icon

Keynote – är Apples motsvarighet till Powerpoint.

Fördelar: Användarvänligt, enkelt interface. Oftast kan man tänka ”dra och släpp”, vilket gör många delar av programmet lättanvända. Fungerar otroligt smidigt mellan Apples olika hårdvaror (Mac/iPad/iPhone). Du kan börja jobba på din iPad och enkelt fortsätta på din mac eller tvärtom. Har inbyggda hjälpfunktioner som underlättar arbetet, t ex att placera bilder centrerat på ett smidigt sätt. Kan klarar många olika filformat och kan ävan öppna och spara i Microsofts format.

Nackdelar: Fungerar inte på PC-datorer (går att exportera till ett format som fungerar, men kan då tappa en del grafik/animeringar). Är man van medPowerpoint tar det lite tid att lära sig var en del funktioner finns i Keynote.

 

google-docs-presentation-logoGoogle docs har ett presentationsverktyg som heter Presentation

Fördelar: Är gratis.

Nackdelar: Är begränsat i vad det kan göra om man jämför med Powerpoint och Keynote.

 

 

videoscribe icon 250Videoscribe (www.sparkol.com/)

Lämpar sig bra för berättelser. Är ett verktyg som ligger i gränslandet mellan presentationer och animeringar. Finns som app.

Fördelar Ett visuellt sätt att presentera. Eleverna ser hur bilderna växer fram när handen ritar dem.

Nackdelar Då det bygger på bilder och text som tillsammans gör en berättelse krävs det lite arbete om man vill göra annat än de bilder som finns inbyggda.

 

Prezi icon

Prezi

Fördelar: Hela presentationen kan visas samtidigt (tänk dig ett stort papper där du har hela din presentation (istället för många presentationsprogram där man har många sidor efter varandra). Ett nytänk jämfört med Powerpoint och Keynote. Ett väldigt ”visuellt” sätt att visa sina idéer.

Nackdelar: Åskådaren kan uppleva en känsla av åksjuka när man zoomas in och ut i presentationen. Att göra småändringar i presentationen är klart besvärligare än i Powerpoint/keynote.

 

impress-openoffice iconOpen office Impress/Libre office Presentation

Fördelar: Gratis. Fungerar på både PC och Mac. Klarar många olika filformat.

Nackdelar: Har vissa begränsningar om man vill göra mer avancerade saker i sin presentation.

 

 

 

Slidesharesquarelogo 256Slideshare

Fördelar: Är gratis. Sparar presentationerna online, så de går att komma åt varifrån som helst bara man har en internetuppkoppling. Det är vanligt att föreläsare delar sina presentationer med åhörarna genom slideshare. Klarar ganska många olika format. Ganska enkelt att använda. Kan lagra utrymmeskrävande presentationer.

Nackdelar: Gratisversionen är begränsad. Kom ihåg att dela presentationen med de som du vill ska kunna ta del av den. Annars hittar de inte den.

 

Haiku Deck icon 200Haiku Deck, app till iPad

Fördelar: Gratis. Fokus på bilder, väldigt lite text (max 2 rader/bild). Väldigt lättanvänd.

Nackdelar: Bara för iPad. För lite text kan vara en nackdel.

 

 

 

present.me.logo

Present me (https://present.me/) Ett onlineverktyg med 2-delad presentationsskärm, så att man kan se den som pratar samtidigt som bilderna som visas.

Fördelar: Ett bra verktyg i skolan, särskilt för de som vill ”flippa klassrummet”

Nackdelar: Dyrt!

 

Exempel på andra program/tjänster som kan användas för presentationer:

slideidea (http://slideidea.com/) Interagera med publiken under presentationen.

SlideKlowd (http://slideklowd.com/) Interagera med publiken under presentationen.

Helloslide (www.helloslide.com) Läser upp texten i presentationen.

Jux (https://jux.com) Anpassat för att göra presentationer för iPad och iPhone.

Slideshark En app för att se powerpointpresentationer på iPad eller iPhone.

Knovio (www.knovio.com) Onlinetjänst där man kan lägga ljud på sin presentation.

Brainshark (http://www.brainshark.com) Företaget bakom Slideshark.

Empressr (www.empressr.com/)

Slideboom (www.slideboom.com)

VuVox (www.vuvox.com)

Zentation (www.zentation.com)

Animoto (http://animoto.com/)

Slidesnack (www.slidesnack.com)

Deck.js (http://imakewebthings.com/deck.js) För den som gillar att programmera.

Impress (http://bartaz.github.io/impress.js) Påminner om Prezi.

Sliderocket, en onlinetjänst som är stängd för nya användare för tillfället.

Det går att göra presentationer på andra sätt, t ex i form av serier. Verktyg för detta sparar jag till en annan del!

Saknar du något bra presentationsverktyg får du gärna lämna en kommentar!

 

Länk till innehållsförteckningen för serien Tips på IKT i skolan:

https://johan1111.wordpress.com/2013/10/13/innehallsforteckning-over-bloggserien-tips-pa-ikt-i-skolan/

 

Är ordet summativ det mest missförstådda begreppet i skolan?

Idag är det väldigt populärt att lyfta fram begreppet formativ i skolan som något väldigt ”fint”/bra och samtidigt förmedlas ofta bilden av att summativ är något ”fult”/dåligt.

Begreppet summativ (i skolan) används i sammanhanget summativ bedömning och betyder då: ”En form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle”.

Många jämställer summativ bedömning med betyg. Betygen är en summativ bedömning, men summativ bedömning är mycket mer än bara betyg.

Photo 2013-08-15 17 11 46

                                                 Illustration: Kajsa Gemvall

När man jobbar målstyrt finns det några ”steg” som upprepas om och om igen (jag beskriver här ett målstyrt tankesätt i skolan).

Steg 1 är en kartläggning av elevens nuläge. Kartläggningen är en summativ bedömning.

Steg 2 är att bestämma lämpliga mål för eleven/eleverna utifrån läroplanen. Målen ska vara mätbara och sannolika att eleven/eleverna uppnår (d v s realistiska). Målen bryts  sedan ner i delmål.

Steg 3 Metod(er) väljs ut för att komma från nuläget till målet. Under arbetet med att ta sig från nuläge till mål(en) används formativ bedömning för att synliggöra vad som är nästa steg. Här är formativ bedömning ett ypperligt redskap för att synliggöra vad lärande är (likväl som bilden ovan som synligggör vad målstyrning är är ett bra verktyg för att synliggöra lärande).

Steg 4 När eleven (eller läraren) anser att eleven nått ett delmål/mål görs en summativ bedömning för att se om så är fallet. Steg 4 kan ibland fungera som steg 1 när man börjar om med processen (beroende på om man ska fortsätta med samma mål eller om man sätter upp helt nya mål).

Ett annat enklare sätt att beskriva ovanstående målstyrning är:

  1. Var är jag?
  2. Vart ska jag?
  3. Vad är nästa steg för att komma närmare målet?

När man tittar på ovanstående modell så inser man att både ett summativ arbetssätt och ett formativt arbetssätt  är en förutsättning för att jobba målstyrt. Den ena är varken bättre eller sämre än den andra utan båda måste användas vid rätt tillfälle för att fylla sitt syfte! Det innebär att de som inte använder den ena (oberoende av om man tar bort den summativa eller den formativa) inte kan jobba målstyrt och då lever vi inte upp till den målstyrda läroplanen.

OBS! Den summativa bedömningen kan ske på många olika sätt. Det som man vill ”mäta” är vad som bestämmer vad som är bästa sättet att ”mäta” det. Väldigt ofta finns det bättre summativa mätinstrument än skriftliga prov.